Amaphupho ngokukhulelwa

Uma uphupha ukuthi ukhulelwe kusho ukuthi uzoba namawele ngelinye ilanga ikhakhulukazi uma uphupha wona futhi.