Amaphupho ngokubeletha (ukuthola umntwana)

Uma ungumuntu wesifazane uphupha ubeletha umntwana, lelo phupho lingaba nezincazelo ezahlukahlukene. Izincazelo zivela ekutheni ubelethe kanjani ephusheni lakho. Uma uphupha ubeletha kabuhlungu noma umntwana enqaba ukuphuma, lokho kuyibika lokuthi kukhona izinto okungezakho (imvamisa inhlanhla) okufanele ngabe sezifikile kuwena kepha kunomuntu okuvimbile lokho. Kanti uma uphupha ubeletha kahle nomntwana aphume ekhala ngengokujwayelekile, lokho kubika ukuthi kunenhlanhla ezokuvelela kungekudala futhi kuzoba yinto yangunaphakade.

47 thoughts on “Amaphupho ngokubeletha (ukuthola umntwana)”

 1. Ngiphuphe ngibeletha umntwana, bengingakhulelwe but ngaqala ngasikwa, ngezwa engathi ingane isifuna ukphuma, yaphuma kalula futhi with no problems. Ngathi mangiybuka kwangathi iyiPre-term baby and umfana, iyakhala kahle and iphefumula kahle

  Reply
 2. Sawbona cela ukubuza kuchazani ukuphupha ngibe letha ingane emveni kwalokho yahleka ngaphinde ngaphupha futhi ngiphethe ingane encane iyinhle ihleka futhi.

  Reply
 3. Ngicela ukubuza muphupha ubelethiswa kodwa ungazazi ukuthi bukhulelwe ubone kunomama nogogo lomama ekhuleka ekuhlikihla emqolo ekhuleka bese uzizwa kuthi khanula kuvele kuphume umntwana amthathe amnike logogo khona manjalo logogo athi hlala phansi uncelise umntwana
  Muthi uyayibuka lengane eyomfana enhle kodwa bungazi ukuthi khulelwe

  Reply
 4. Kusho ukuthini ukuphupha osebenza naye ephuphunyelwe isisu/esikhiphile isisu,. Ubone umzanyana?

  Reply
 5. Ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha ukhulelwe ebese uyabeletha ephupheni kodwa ingane ugcine ungayibonanga kunalokho ubone usutishwa onesi bese uyavuka uyoveza izandla.

  Reply
 6. Molo kusho ukuthini ukuphupha uzala itshe bese kuba khona othe sungahamba uyothola indlalifa yakho ndlovukazi yasebukhosini

  Reply
 7. Cela ukubuza ukuthi ukuphupha ngibeletha ingane kufike ugogo wami no mancane bafikr baythathe leyo ngane kuchazani? Ngisale ngingikhala ngimemeza

  Reply
 8. ngcela ukubuza kusho ukuthini ukuphuma ukhulelwe mese kufika umuntu osebenza naye akunike into esajuice uyiphuze mese uphunyelwa isisu , nakhona masiphuma ingane iphuma ngathi imbethe ayichithekanga yabayigazi.

  Reply
 9. Kuchaza ukuthini ukuphupha ungumthandazi, kugcwele abantu bathi bezekuwe bazofuna ukuphila, ngibathandazele bonke labantu baphile

  Reply
  • Kusho ukuthi unobuzo lokuphilisa okumele ululandele ngokukhuleka ujwayele nokuhamba impophoma ubambe neb
   hande muzongena emkhulekweni

   Reply
 10. Kuchaza ukuthini ukuphuphelwa umama wakho utetile kodwa endaweni engathi yi holo uma ekulindile ngaphandle engathi uzokulanda ngoba kuthiwa utetile kodwa uphume ungaphethe mtwana futhi iqhaqhazela

  Reply

Leave a Reply