Amaphupho ngokubeletha (ukuthola umntwana)

Uma ungumuntu wesifazane uphupha ubeletha umntwana, lelo phupho lingaba nezincazelo ezahlukahlukene. Izincazelo zivela ekutheni ubelethe kanjani ephusheni lakho. Uma uphupha ubeletha kabuhlungu noma umntwana enqaba ukuphuma, lokho kuyibika lokuthi kukhona izinto okungezakho (imvamisa inhlanhla) okufanele ngabe sezifikile kuwena kepha kunomuntu okuvimbile lokho. Kanti uma uphupha ubeletha kahle nomntwana aphume ekhala ngengokujwayelekile, lokho kubika ukuthi kunenhlanhla ezokuvelela kungekudala futhi kuzoba yinto yangunaphakade.

10 thoughts on “Amaphupho ngokubeletha (ukuthola umntwana)”

  1. Kuchaza ukuthini ukuphupha ungumthandazi, kugcwele abantu bathi bezekuwe bazofuna ukuphila, ngibathandazele bonke labantu baphile

    Reply
  2. Kuchaza ukuthini ukuphuphelwa umama wakho utetile kodwa endaweni engathi yi holo uma ekulindile ngaphandle engathi uzokulanda ngoba kuthiwa utetile kodwa uphume ungaphethe mtwana futhi iqhaqhazela

    Reply

Leave a Reply