Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

Amaphupho ngokuzala

Uma ukhulelwe noma ushadile bese uphupha ukuthi uyazala, lokho kusho ukuthi uzobeletha kalula. Uma uphupha uzala kodwa ungakhulelwe, lokho kusho ukuthi kunenkathazo esendleleni. Uma uyindoda uphupha ukuthi uphathina wakho uyazala, lokho kusho ukuthi ukhulelwe.

 

46 thoughts on “Amaphupho ngokuzala”

 1. Ngiphuphe ngizele ingane yomfana ekhubazekile vele ngikhululelwe futhi nginezinyanga Ezi ntathu ngabe lokhu kuchazani elinye ngaphupha ngikhulelwe isisu sigcwele igazi

  Reply
 2. Umama wam ungiphuphe ngibeletha umtwana womfana kodwa ngath ubemdala umtwana lo,ngath ebenezinyanga ezith azibe ntathu? please help

  Reply
 3. ukuphupha inyamatangaphakathi uyibona endishini ingakagezwa isasenobulongwe ngabekuchazani

  Reply
 4. Ngiphuphe ngingena egcekeni kungathi ngihlala khona ngimphethe ingane yam kunabant abambethe izambatho zenkonzo ezimhlophe nokuhlaza nendodakazi yam ikugqokile, khona lapho kulesosbhudubhudu kwaba khona amantombazane amabili azalayo

  Reply
 5. Hi ngiphupha izinkomo ezinhle ezinkulu ezi lite brown and white ngizibona not too far from my house but same street.
  A ngifika ekhaya kuno umalume wami but ushonile angingena endlini kunabantu bacula ingomaye black mambazo abomama nabobaba bahlezi ngathi yi meeting bajabulile.
  After ngifonelwe umzala wami athi use flat number 109 ngibone I flat 206 ngihamba Nama celebrities adlala kuzalo omunye wabo angiphe amanzi but ngingawaphuzi

  Reply
 6. Kuncaza ukuthini uphupha umunakwenu egqoke ingubo ende ekhulelwe, emnyama umbuka efonini yomuntu wakho?

  Reply
 7. Ngiphuphe ngitshelwa ephupheni ukuthi kunomuntu ozoshona kulonyaka ka 2020. Ingaba lichaza ukuthini lelo phupha.

  Reply
 8. Mina kuzosa kube namhlanje. Ngiphuphe ngizala, ungathi nogogo wami ubekhona engzalisa kwa uye nje ongenza izinto eziningi. Ngaze ngamemeza ngathi ahybo khiphani phela umzanane. Kwa uye futhi ugogo okhiphayo kwaphuma into esamhlwehlwe like. Ngithe mangithi ngyasukuma ngyokwenzela ingane ibhodlela ugogo wathi cha, akukakulungeli, lala uphumule. Ngiphaphame lapho nje, ngididekile ngoba phela ankhulelwe nhlobo. Engabe lichazani leliphupho?

  Ngyabonga

  Reply
 9. Mina ngiphuphe ngikhulelwe ngilunywa bese nginikwa imali ngu Buti wam eliphepha ngibizwa nangumakazi wam ofuna ubamba isisu sam andavuma…ingaba isho kuthini lonto?

  Reply
 10. Ngaphupha umuntu engizwana naye ezithwele kungathi unezinyanga ezine, noMamah wakhe waphuma into ethi ayfane. Ngabe kusho ukuthini ngikhathazekile?

  Reply
 11. Ngihlezi ngiphupha indoda yami inengane encane kodwa hayi kumina kwamanye abantombazane,bengibuza ukth ukhulelisile yini uthi cha ngabe kuchazani.

  Reply
 12. ngiphuphe upelele oluhlaza no bomvu usemotweni edonsa inqola ngehlela endaweni enodaka kwasala izicathulo ngase ngiyahamba ngaya esiqiwini esangweni ngathola aamaphoyisa abantu abamnyama nabamhlope angisesha ngase ngiyaphaphama

  Reply

Leave a Reply