isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngokuzala

Uma ukhulelwe noma ushadile bese uphupha ukuthi uyazala, lokho kusho ukuthi uzobeletha kalula. Uma uphupha uzala kodwa ungakhulelwe, lokho kusho ukuthi kunenkathazo esendleleni. Uma uyindoda uphupha ukuthi uphathina wakho uyazala, lokho kusho ukuthi ukhulelwe.

 

62 thoughts on “Amaphupho ngokuzala”

 1. Kuchaza ukuthini ukuphupha ibhanoyi lihamba ungekho kulona bese ukubona liwa lingalimali bese lilungiswa liphide lisuke

  Reply
 2. Kuchazani uma lona othandana naye ephuphe eyozala wazala ingane encane engango nodoli Methi uyaybheka aysaphefumuli

  Reply
 3. Ngiphuphe ngibeletha but angizwanga nomhelo ingabe ivese yaziphumela nje kodwa umzayana bagcine bengangikhiphile ababelethisi…Angikhulelwe kodwa

  Reply
 4. Sanibona. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini Uma uphupha ukhulelwe kuze kube ikathathu amaphupho elandelan ubusuku nobusuku noma engafani kodwa asho into eyodwa ukuthi ngimithi

  Reply
 5. ngicela incazelo yalama phupho.
  1.ngiphuphe abantu engibaziyo bethi ngikhulelwe amawele kodwa uma ngizibuka mina anginalutho ngase ngiyaphiswa ukuyochama uma ngifika etoilet ngezwa kuphuma izingaxa uma ngichama (saphuphuma isisu).

  2. ngaphupha ngizitetisa ingane yomfana enhle eyisisdudla ekhona nomnyeni endlini.

  3.ngaphupha umuntu osondelene nami efika ekamareni lami engitshela ukuth wangidlisa wangifakela kwidessert ngoba wayefuna ukuthi sihlale singazwani nomnyeni.

  4. ngaphupha uaunty wami ethi ucela ngimuphe ingane.(ngiyizale bese ngiyinika yena ngaphendula ngathi uzoqaba nayo uma ngifuna ukuyibona wathi engeke akuphike lokho kungenzeka ngase ngithi angazi ngizobona).

  5.ngaphupha ngihamba ngasekhaya ngahlana nabantu engingabazi bangibiza uGOGO ngaba phendula ngathi uGOGO wenu uyakwazi ukwenza lokhu ngandiza ngabuya ehla ngahamba angiba bukanga ukuth obani ngabheka phambili ngahamba.

  6. ngike ngiphuphe ngihamba namaBhubesi awesilisa nawe sifazane ngiwahola noma ngihamba phakathi kwawo kwenye inkathi kusuke kungathi awasekhaya. and nokuphupha ngisesikoleni eHigh school engangifunda khona lama phupho aneminyaka ngiwaphupha.

  Reply
 6. Mina Ngiphuphe Insimu Enezitshalo Eziiluhlaza Enazozonke Izitshalo Koda Eziingakalungelii Ukudliiwa Ngibuza Kabanzii Kumnini Wensimu Ngensiimu Yakhe Nginaa 8 Months Ngabe Lokho Kuchazanii

  Reply
 7. Ngiphuphe ngizele ingane yomfana ekhubazekile vele ngikhululelwe futhi nginezinyanga Ezi ntathu ngabe lokhu kuchazani elinye ngaphupha ngikhulelwe isisu sigcwele igazi

  Reply
 8. Umama wam ungiphuphe ngibeletha umtwana womfana kodwa ngath ubemdala umtwana lo,ngath ebenezinyanga ezith azibe ntathu? please help

  Reply
 9. ukuphupha inyamatangaphakathi uyibona endishini ingakagezwa isasenobulongwe ngabekuchazani

  Reply
 10. Ngiphuphe ngingena egcekeni kungathi ngihlala khona ngimphethe ingane yam kunabant abambethe izambatho zenkonzo ezimhlophe nokuhlaza nendodakazi yam ikugqokile, khona lapho kulesosbhudubhudu kwaba khona amantombazane amabili azalayo

  Reply
 11. Hi ngiphupha izinkomo ezinhle ezinkulu ezi lite brown and white ngizibona not too far from my house but same street.
  A ngifika ekhaya kuno umalume wami but ushonile angingena endlini kunabantu bacula ingomaye black mambazo abomama nabobaba bahlezi ngathi yi meeting bajabulile.
  After ngifonelwe umzala wami athi use flat number 109 ngibone I flat 206 ngihamba Nama celebrities adlala kuzalo omunye wabo angiphe amanzi but ngingawaphuzi

  Reply
 12. Kuncaza ukuthini uphupha umunakwenu egqoke ingubo ende ekhulelwe, emnyama umbuka efonini yomuntu wakho?

  Reply
 13. Ngiphuphe ngitshelwa ephupheni ukuthi kunomuntu ozoshona kulonyaka ka 2020. Ingaba lichaza ukuthini lelo phupha.

  Reply
 14. Mina kuzosa kube namhlanje. Ngiphuphe ngizala, ungathi nogogo wami ubekhona engzalisa kwa uye nje ongenza izinto eziningi. Ngaze ngamemeza ngathi ahybo khiphani phela umzanane. Kwa uye futhi ugogo okhiphayo kwaphuma into esamhlwehlwe like. Ngithe mangithi ngyasukuma ngyokwenzela ingane ibhodlela ugogo wathi cha, akukakulungeli, lala uphumule. Ngiphaphame lapho nje, ngididekile ngoba phela ankhulelwe nhlobo. Engabe lichazani leliphupho?

  Ngyabonga

  Reply
 15. Mina ngiphuphe ngikhulelwe ngilunywa bese nginikwa imali ngu Buti wam eliphepha ngibizwa nangumakazi wam ofuna ubamba isisu sam andavuma…ingaba isho kuthini lonto?

  Reply
 16. Ngaphupha umuntu engizwana naye ezithwele kungathi unezinyanga ezine, noMamah wakhe waphuma into ethi ayfane. Ngabe kusho ukuthini ngikhathazekile?

  Reply
 17. Ngihlezi ngiphupha indoda yami inengane encane kodwa hayi kumina kwamanye abantombazane,bengibuza ukth ukhulelisile yini uthi cha ngabe kuchazani.

  Reply
 18. ngiphuphe upelele oluhlaza no bomvu usemotweni edonsa inqola ngehlela endaweni enodaka kwasala izicathulo ngase ngiyahamba ngaya esiqiwini esangweni ngathola aamaphoyisa abantu abamnyama nabamhlope angisesha ngase ngiyaphaphama

  Reply

Leave a Reply