Amaphupho ngokuzala

Uma uphupha ukuthi uyazala kusho ukuthi uzobelethisa kalula uma ukhulelwe noma ushadile kodwa ukuthi kunenkathazo esendleleni uma ungakhulelwe. Uma uyindoda uphupha ukuthi uphathina wakho uyazala kusho ukuthi ukhulelwe.