isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngemvula

Uma uphupha lina incazelo iya ngokuthi inamandla kangakanani futhi sekuyisikhathi esingakanani lina.

 • Ukuphupha imvula ejwayelekile: Kusho ukuthi uzothola okuthile ngokushesha – kungaba isipho.
 • Ukuphupha imvula enesivunguvungu: Uma kuyisivunguvungu kunezikhathi ezinzima eziza kuwe. Kuyoba nenkohliso kanye nokungajabuli empilweni yakho kodwa uma wenza ngokuhlakanipha uyophumelela ekugcineni.
 • Ukuphupha imvula isimile, enelanga: Uma uphupha ukuthi imvula isimile futhi nelanga seliphumile kusho inhlanhla ekusaseni lakho.
 • Ukuphupha unethwa imvula: Kusho inhlanhla enkulu, ukudlula kwakho ezimgqinambeni obubhekene nazo kanye nokuza kwezinhlanhla empilweni yakho.

 

27 thoughts on “Amaphupho ngemvula”

 1. Ngicela ukubuza ngiphuphe ngigibele itekisi kodwa letekisi yaphaphalaza yaphuma yangena emfuleni Okada ugijima amanzi angcolile kodwa futhi lomfula wahlukana phakathi kwavela indlela yokuhamba sakhona ukuhamba ngabe konke lokhu kusho ini?

  Reply
 2. Sawubona,
  Ngicela ukbuza kuchazani lokhu, ngiphuphe kuzomele ngibe nohambo olude, kodwa isimo sezulu sashintsha kwagcina sekuduma, uhambo lase lwahlehliswa

  Reply
 3. Ngiphuphe ngisemanzini emfuleni Mase ngizophuma aengibelethe umntwana ka Sisi wami omncane,,ngiphuma ngase ngimphatha,Lana izulu libuye lithule line futhi ngangena kwagogo wami wambesa umntwana ngebhayi,,liyana izulu lawisa kancane saphuma nomntwana

  Reply
 4. Sacela usizo ngiphupha linesphepho esikhulu liwisa u phahla lwendlu kuthe kusenjalo lomuntu engizwana naye wajika ebethi uzangala uzovakasha wathi akasezi lemvula iphephule inxenye yophahla kusale ikamelo leli engilala kulo besekungena umama ongizalayo umamkhulu nezingane zakhe zombili Bonke laba sebadlula emhlabeni besebethi liyathwasa ihlobo iphepho ziningi bangiqoqise impahla ukuze zinganethi lapho longizwana naye akasafuni nokulibeka Lana endlini

  Reply
 5. ngicela incazelo: ngiphuphe ngisendlini ekhaya kunetha imvula enamandla phambi komnyango bese kungathi kunamanzi olwandle agcwele phambi komnyango eseqala ukungena ngomnyango e dining room ngibe sengiyophumela emnyango wasekhishini nakhona bekunxhaphozi nje elinamanzi awumbala wesibhakabhaka ngibe senginyathela ngiphumela emnyango ngathola ukuthi kanti lamanzi ayashona ngacwila ngashona ngaphansi kwamanzi obesekungathi ngicwila olwandle ngiphaphamiswe ukuthuka ngisacwila kulawo manzi ngiqhubeka ngishona ngaphansi. ngabe lichazani lelei[hupho

  Reply
 6. Ngiphuphe belikhiza. ngacosha ipulasitiki ebelinokudla okuningi, kwadlula insizwa thizeni yacela ngayhlephulela. Kwaa kuqala izikhukhula ngakhumbula ukuthi ngilahlekelwe yi umbrella lami, khona lapho kulezi zikhukhula bekegcwele izimpahla eziningi. Kubonakale imvubu isodakeni kwazise phela nalezikhukhula bezingcolile. Eduzane lapho bengimi khona Kubonakale amasimba… Ngiyema lapha, ngicela incazelo

  Reply
 7. Ngicela ukubuza ngiphuphe ngikubo kwendoda yami ngihlelinay no mndeni yami mina ne ndoda yami sidla I pineapple

  Reply
 8. Ngicela usizo ngnamaphupho ahleze engihlupha ngyaye ngiphuphe amazinyo ami ephumile noma ngiphuphe engathi ngiya edolobheni emmva kwalokho ngibone imali uma ngike ngayithatha lemali kuvele kuqhamuke enye ize ibe yizindodla phambi kwami

  Reply
 9. sawubona,ngicela ungihlaziyela lama phupho alandelayo.ngiqale ngaphupha amafruit amaningi amahle kodwa ngithe uma ngiwathinta aphenduka ikabishi elivuthiwe elihlangene nophuthu.ngosuku olulandelayo ngaphupha amafruit esendlini yami etafuleni,ngithe uma ngithi ngiyaliluma laphenduka ikabishi elingaphekiwe elibabayo.

  Reply
 10. sanibona ngiphuphe isokalami ligunyulwa umngani walo masokisi amaningi angcolile wanginika wona wathi anguwalahle mina kusho umngani wakhe

  Reply
 11. Sanibona

  Ngibenephupho elibi,ngiphuphe kunetha imnvula inomdumo njalo lemnvula bekungathi ithunyelwe kumina,bekulombane uma uthi uyangishaya ungigeje ushaya eceleni ekugcineni,ngibone sengise sontweni ngikhuleka. Ngicela usizo.

  Reply
 12. Sanibonani
  Ngucela ukbuza ukth uma uphupha linetha kakhulu amanzi aze angene endlini kdw singekho isvunguvungu somoya,ngabe kuchaza ukthini lokho?

  Ngibonge ngisalinde impendulo.

  Reply
 13. Sanibonani nonke , Nginephupho elifika njalo ebusuku ngiphuma amathanga ( amaphuzi ) amaningi abe yelo . Ngicela ukwazi ukuthi ngabe lichazani leliphupho

  Reply

Leave a Reply