Amaphupho ngamafu

Uma uphupha ubona amafu, incazelo iya ngokuthi awumbala onjani lawomafu kanye nanokuthi kwenzakalani ngalawomafu.

 • Amafu amnyama nanesiphepho asho ukungqubuzana okuza kuwena muntu ophuphayo.
 • Amafu amhlophe asho ukuthi uzoba nenjabulo nempumelelo kumbe ukuvela kwemfihlakalo eveza ngokucacile nokukhanya bha ukuma kwezinto empilweni yakho.
 • Amafu amnyama sengathi lizokuna wona asho ukungalungi kwezinto.
 • Amafu amnyama kodwa angamile ndawonye, adlulayo, wona asho ukuthi kuzoba khona izikhathi zobunzima kodwa lobobunzima kuzohamba kuhambe buphele.

10 thoughts on “Amaphupho ngamafu”

 1. Kusho ukuthini ukuphupha ubona inkanyamba esibakabhakeni maqede lihlome izulu libe mnyama emini lishaye imibani or lingishaye ngomubani

  Reply
 2. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphuma amafu kodwa aphenduke ulwandle kodwa abeblue kuntata izinglube eziningi ezipink kuwona ,kaba nefeeling yokutho liyabhubha asithela lamanzi kodwa sangashona kwangathi nonkulunkulu ula eduze kwethu

  Reply
 3. Nginokuphupha amafu enza imifanekiso yabantu abadumile noma ngingathi abasezikhundleni ezinkulu …kwesinye iskhathi lamafu ayashintshashintsha aveze imifanekiso njengo Juses, amasulumane like omandela okanye imifanekiso yezithixo ezibaziweyo…okungangokuba ngize ngikhiphe ifoni yami ngishuthe ngith ngifuna ukukhombisa abantu lemfihlo engihlale ngibona ….ngabe kuchazani lokhu?

  Reply
   • Mina nginokuphupha amafu kodwa enze imifanekiso yabantu abakhulu ngokwezikhundla,okanye imifanekiso emihle ngize ngikhiphe ifoni ngiwashuthe,bese ngivele ngiyaphaphama senginethemba lokuthi ngizokhombisa abantu lemfihlo engihlezi ngibona yenzeka emafini …ngabe kuchazani lokho

    Reply
    • Leli phupho lingasho okuningi, engasho lokhu.
     Amafu amnyama nanesiphepho asho ukungqubuzana okuza kuwena muntu ophuphayo.
     Amafu amhlophe asho ukuthi uzoba nenjabulo nempumelelo kumbe ukuvela kwemfihlakalo eveza ngokucacile nokukhanya bha ukuma kwezinto empilweni yakho.
     Amafu amnyama sengathi lizokuna wona asho ukungalungi kwezinto.
     Amafu amnyama kodwa angamile ndawonye, adlulayo, wona asho ukuthi kuzoba khona izikhathi zobunzima kodwa lobobunzima kuzohamba kuhambe buphele.

     Reply

Leave a Reply