Amadlozi Amalobolo Amaphunga Amasonto Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado Utshani

Amaphupho ngamafu

Uma uphupha ubona amafu, incazelo iya ngokuthi awumbala onjani lawomafu kanye nanokuthi kwenzakalani ngalawomafu.

  • Amafu amnyama nanesiphepho asho ukungqubuzana okuza kuwena muntu ophuphayo.
  • Amafu amhlophe asho ukuthi uzoba nenjabulo nempumelelo kumbe ukuvela kwemfihlakalo eveza ngokucacile nokukhanya bha ukuma kwezinto empilweni yakho.
  • Amafu amnyama sengathi lizokuna wona asho ukungalungi kwezinto.
  • Amafu amnyama kodwa angamile ndawonye, adlulayo, wona asho ukuthi kuzoba khona izikhathi zobunzima kodwa lobobunzima kuzohamba kuhambe buphele.

4 thoughts on “Amaphupho ngamafu”

Leave a Reply