isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngamafu

Uma uphupha ubona amafu, incazelo iya ngokuthi awumbala onjani lawomafu kanye nanokuthi kwenzakalani ngalawomafu.

 • Amafu amnyama nanesiphepho asho ukungqubuzana okuza kuwena muntu ophuphayo.
 • Amafu amhlophe asho ukuthi uzoba nenjabulo nempumelelo kumbe ukuvela kwemfihlakalo eveza ngokucacile nokukhanya bha ukuma kwezinto empilweni yakho.
 • Amafu amnyama sengathi lizokuna wona asho ukungalungi kwezinto.
 • Amafu amnyama kodwa angamile ndawonye, adlulayo, wona asho ukuthi kuzoba khona izikhathi zobunzima kodwa lobobunzima kuzohamba kuhambe buphele.

17 thoughts on “Amaphupho ngamafu”

 1. Ukuphupha umutu angaqokanga isikipa ku za amafu we mvula, beseangena emotweni yedwa ayishayele nge sivinini ahambe.

  Reply
 2. Ngiphuphe amafu emunyama kungathi kuza ikhukhula ngaya estolo ngithe sengizofika abila amafu amanye awaphansi ashitsha aqala kuba muhlophe

  Reply
 3. Ukuphupha u sesikoleni ngqoke I uniform bese kufika izwi lithi buka phezulu Mase ngbuka ngibona amafu amhlophe abilayo evese ngivukwa imoya uma ngithi ngiya e gatin ngibone abantu abakake abantu abafile uma ngithi ngiyabuza kuthiwa ilomuntu othakatha kulesi sikole

  Reply
 4. Uma bekuphupha udla mase uyagula ungasakwaz no kuhamba mase kuduma izulu laph amafu akhna umunyama kulawo amafu kukhona izilwane

  Reply
 5. Kusho ukuthini ukuphupha ubona inkanyamba esibakabhakeni maqede lihlome izulu libe mnyama emini lishaye imibani or lingishaye ngomubani

  Reply
 6. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphuma amafu kodwa aphenduke ulwandle kodwa abeblue kuntata izinglube eziningi ezipink kuwona ,kaba nefeeling yokutho liyabhubha asithela lamanzi kodwa sangashona kwangathi nonkulunkulu ula eduze kwethu

  Reply
 7. Nginokuphupha amafu enza imifanekiso yabantu abadumile noma ngingathi abasezikhundleni ezinkulu …kwesinye iskhathi lamafu ayashintshashintsha aveze imifanekiso njengo Juses, amasulumane like omandela okanye imifanekiso yezithixo ezibaziweyo…okungangokuba ngize ngikhiphe ifoni yami ngishuthe ngith ngifuna ukukhombisa abantu lemfihlo engihlale ngibona ….ngabe kuchazani lokhu?

  Reply
   • Mina nginokuphupha amafu kodwa enze imifanekiso yabantu abakhulu ngokwezikhundla,okanye imifanekiso emihle ngize ngikhiphe ifoni ngiwashuthe,bese ngivele ngiyaphaphama senginethemba lokuthi ngizokhombisa abantu lemfihlo engihlezi ngibona yenzeka emafini …ngabe kuchazani lokho

    Reply
    • Leli phupho lingasho okuningi, engasho lokhu.
     Amafu amnyama nanesiphepho asho ukungqubuzana okuza kuwena muntu ophuphayo.
     Amafu amhlophe asho ukuthi uzoba nenjabulo nempumelelo kumbe ukuvela kwemfihlakalo eveza ngokucacile nokukhanya bha ukuma kwezinto empilweni yakho.
     Amafu amnyama sengathi lizokuna wona asho ukungalungi kwezinto.
     Amafu amnyama kodwa angamile ndawonye, adlulayo, wona asho ukuthi kuzoba khona izikhathi zobunzima kodwa lobobunzima kuzohamba kuhambe buphele.

     Reply

Leave a Reply