isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

23 thoughts on “Amaphupho ngetekisi”

 1. Kusho ukuthini uma uphupha i ndoda yakho enga sekho ize kuwe nama bhasi amathathu, bese uthi uyagibela kwelokuqala nemithwalo wena likushiye lihambe nomthwalo wakho.

  Reply
 2. Kusho ukuthi ukuphapha abantu abagqoke ama suit amnyama bekuvimbezele bekuvumisa ukuth ujesu akusiyo inkosi nomsindisi Uma uthandaza bakushaye bakulimaze Koda ulokhu uqhubeka nokukhuleka Baze bakudedele bese ubuyela emumva ngalapha obuqhamuka khona beze bekuthatha..endlelen ubuyela emumva usunyukela engath umqansa wentaba onyukela phuzulu uwunyuke ngamandla uze ugamanxe phezulu mufika phezulu kufike izwi elithi bekwi game Lena hamba yobiza abanye bezobuzwa nabo kuze bezothola imali yasenkatheni

  Reply
 3. Uphupho lapho nisela utywala nobhuti wakho bese ngijima phandle ngiyophalaza kwi drain, bese ubhuti naye ezophalaza kodwa akuphumi lutho. Lithetha ni elinjalo?

  Reply
 4. Ngiphuphe ngigibele itekisi, udriver kungubaba wami eligijimisa, wangipha uswidi sawudla naye. Usaphila yena ubaba wami, ngaphaphama selizoma itekisi ngehle.

  Ingabe lichazani leliphupho?

  Reply
 5. Kusho ukuthini ukuphupha ugibele itekisi eya edolobheni ihambe isikhathi esincane emase iyama ingasahambi nabantu bengakhulumi

  Reply
 6. Kusho kuthini mangabe uphupha uqhuba itekisi mangabe libuya futhi kusuku olulandelayo bese ulibona lidlula nangolunye usuku futhi ulibona selitshonela

  Reply
   • Kusho ukuthini ukuphapha ujaha itaxi uze uyifice isuthi uyagibela bathethe bonke abaphakathi no mshayeli bathi ehla baphondele erenk uyophinda ngezinyawo uyogibelela khona nawe, uphaphame ususendleleni ebuyela erenk.

    Reply

Leave a Reply