Amaphupho ngetekisi

Uma uphupha ukuthi ugibele itekisi uzogula kakhulu maduzane. Uma usulikhokhelile itekisi bese liyakushiya kukhona oseduzane nawe okungenzeka adinge usizo maduzane.

9 thoughts on “Amaphupho ngetekisi”

  1. Kusho ukuthini ukuphupha ugibele itekisi eya edolobheni ihambe isikhathi esincane emase iyama ingasahambi nabantu bengakhulumi

    Reply
  2. Kusho kuthini mangabe uphupha uqhuba itekisi mangabe libuya futhi kusuku olulandelayo bese ulibona lidlula nangolunye usuku futhi ulibona selitshonela

    Reply

Leave a Reply