isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukuphupha ngemali ewuhlweza kusho ukuthini

Imali ewuhlweza

Ukuphupha ngokuthola imali ewuhlweza kumela imizwa emihle ngezinto ezizuzwayo empilweni uma uphapheme. Ukuzizwa ujabulile ngokuba unokungaphezu kwalokhu obunakho kuqala. Ukuqondidisa izinkinga, ukuba namandla engeziwe, noma inkulululeko ezuziwe. Kungamela nemizwa yokuba nenhlanhla. Ukuthola into ngenhlanhla noma ukuqondana ngendlela engajwayelekile empilweni lapho ophapheme khona. Amathuba agejiwe noma alahlekile asephinde abuya. Ukwazi ngokubaluleka kwento esempilweni yakho.

Ukuphupha ngemali ewuhlweza enqwabelene kumela imizwa ngawe uba nokuningi kunalokhu obunakho kuqala. Kungaba futhi ukuthi ugcina amasu noma ulindile ukuthola usizo noma ithuba. Ukwazi ngokubalulekile okubekiwe okusengxenyeni ethize yempilo yakho.

Ukuphupha ngokuqhwabaza imali ewuhlweza ngendlela enganendaba kumela ukuzwa kokungabaluleki kwento ozibone uzuza ngayo. Inhlanhla noma okubalulekile onganendaba nakho. Ukuziphatha ngendlela enganendaba ngento eyinhlanhla eyenzekile kuwe. Ukuzizwa unenhlanhla engaphezu kwbanye abantu noma ukuzizwa umuhle ngaphezu kwabanye abantu.

Ukuphupha ngokudlala umdlalo wokukhetha inhloko noma umsila wemali ewuhlweza kumela ukuzizwa noma ukuziphatha ngendlela engenandaba ngesinqumo. Ukudedela impilo noma isimiselo sikukhethele into.

Ukuphupha ngemali ewuhlweza eyisiliva kumela inhlanhla noma ukuqondana kwezinto  nawe ozibona ukuithanda. Ungazizwa unenhlanhla ukuba nokungaphezu kwalokhu obunakho ngaphambilini. Ithuba noma okungalindelekile okukulethele ukuqondisisa, amandla noma inkululeko.

Ukuphupha ngemali ewuhlweza eyigolide kumela imizwa emihle ngamandla noma amasu okwazi ukuwasebenza noma yinini mawuthanda. Ukuzibona uthanda into enokubaluleka onayo. Kungaba ukuthanda amathuba atholakalela wena. Ukujabulela ukwazi ukuthi unamandla noma inkululeko ehlale ikhona uma uyifuna.

Ukubona omunye umuntu enemali ewuhlweza yegolide kumela wena noma oumnye umuntu ojabulela ukubona inkululeko ekuzikhetheleni noma amandla okwenza okuthandayo.

Ukubona abantu ababi benemali yegolide ewuhlweza kumela izinto ezingathandeki ngawe Kungakhombisa izimo ezinzima zempilo ezenza wesabe noma udumale. Ungazizwa futhi ungenamandla okumisa umuntu onamandla noma amasu angephezu kwawakho.

Ukuphupha nokucosha uhlamvu lwemali kungamela imizwa yokwenza imizamo yokufeza amacebo, ukuqondisisa noma izinjongo ozicabangile. Okubi ukuthi kungasho ukumosha isikhathi ngamacebo ocabanga ukuthi mahle kodwa angemahle.

28 thoughts on “Ukuphupha ngemali ewuhlweza kusho ukuthini”

 1. Sanibonani ngiphuphe ngihamba nomnakwethu sihamba endaweni eyihlane ngabona imali eyisiliva ama R5 nama R1 ngayicosha naye wayicosha mangithi ngisathatha le mangibheka phambili ngibone enye ngaphaphama ngisayicosha,ingabe lichazani lokho

  Reply
  • Nam namhlanje ngiphume same thing mina beko R5 abangama group benza u R15 bonke ngilokhe ngibacoshile ngihamb no mzala wam engina 5 years ngamcina Cel buz kuqonde ukuthini

   Reply
 2. Kuchaze ukuthini uku phupha isitha siku gezisa izandla ngamanz abusisiwe Mase niqoba nyama ebomvu nesitha.

  Reply
 3. Sanibona mina ngiphuphe engathi ngyongena ekhaya never ngseduze ngbone engathi kunemali eningi endleleni ngiyicoshe bekwi siliva lodwa ngithi ngsaycosha kuqhamuke omunye ubaba engingamazi athi ngaze nganenhlanhla bo mese ethi nansi enye nam ngyakupha

  Reply
 4. Ukuphupha umuntu ongasekho ehamba nqunu futhi egqunqile emzimbeni edakiwe futhi esaphuza kusho ukuthini?

  Reply
 5. Mina ngiphuphe amazambane amancane engathi ngiwanika usisi wami kulo lelophupho kuphinde kuvele imali ewuhlweza lweGolide .Kuphinde kuvele nobhatata futhi ephusheni

  Reply
 6. Sanibona
  Ngiphuphe ngithola imali emhlophe uR2 oy’mashumi amabili kanye nemali yakudala engu-2cent omhlophe phakathi nabantu kuthe kuzenjalo kwabakhona ofuna ukungiphutha u2cent wami kodwa wangaphumelela, ngabe sengya estolo ngathenga ngale mali ey’R2 kodwa ngaw’gcina u2cent…ngicela ukbuza ngabe lokho kusho ukthini?

  Reply
 7. Molweni ndiphuphe ndihamba nomyeni wam ebeyofuna umsebenzi xa singena kulendlu ebeye kuyo afice umngani wakhe ingathi nguyw ophetheyo athi xa embulisa azombamba isandla umngani abe ngathi akamaz amcenge for umsebenzi athi umngani abazani. Ndithi masihambe sihambe nyhan xa ndiphuma emnyango ndithi apha kumngani iintaka zibhabha zibhabhe zibuye zizosela phantsi kusasa ndim njengokuba namhlanje kunguwe avele angabinandaba nalento ndiyithethayo.Xa ndihamba ndibone umyenam azibhuqa eludaken ndimnqande athi uyagoduka akaqhubeki nofesa ndiqhubeka mna andinike Imali eyisiliva eninzi athi yeyokhwela xa ndigqibohlukana naye ndibone enye intombi endandifunda nayo ndithi mayenze idrink then ndifake isandla epokothweni kuyo ndifumane oR5 abayi2 ndiphinde ndibone ubhuti athi mandiyothenga idrink andinike iR1 ndayifaka kum epokothweni ndothuka

  Reply

Leave a Reply