Kusho ukuthini ukuphupha ngesiliva?

Umbala wesiliva emaphusheni umele ukuzizwela ngenhliziyo, inhlanhla, noma izenzakalo eziziqondanelayo. Ukuzizwela ngenhliziyo noma ukuqondiswa ngaphakathi kukusiza ukhethe lokho okuzokuholela kulokho okudingayo empilweni, ukuqondisisa kabusha, amandla amasha noma inkululeko entsha etholakala ngokuvela ngethuba.

Okubi wukuthi isiliva lingaba uphawu lokuthi unebhadi noma uzwa sengathi akukho okukusebenzelayo.

Ukuphupha ngezinto zesiliva kumela ukuzizwela ngenhliziyo noma inhlanhla ehambisana nanoma yini into eyimelayo.

Ukuphupha ngezingubo ezinombala oyisiliva kumela ubuwena, bunenhlanhla noma buzizwela ngenhliziyo. Imibala emibi ehamba nesiliva njengobomvu, omnyama noma onsomi ngobumnyama kungasho ibhadi ongenakho ukukwazi ukulibalekela.

Isizathu sokuthi isiliva limela ukuzizwela ngenhliziyo kungenxa yombala wenyanga kanye nokukwazi kwenyanga ukwenza abantu bezizwe babe nehlanhla noma babe nebhadi.

 

Amadlozi Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado Utshani

6 thoughts on “Kusho ukuthini ukuphupha ngesiliva?”

  1. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu osewashona efuna ukugada ingane ibathe iyakhasa ayivimbe afune size kuye ukuzoyigada

    Reply
  2. Ndiphuphe uMama ethwele iqhiya emnyama (ikhetshemiya) uMama akathwali akatshatanga lichazani eliphupha

    Reply

Leave a Reply