isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Kusho ukuthini ukuphupha ngegolide kuwe?

Igolide

Ukuphupha ngegolide kumela imizwa yokubaluleka kwento esempilweni yakho. Imizwa yokuceba noma ukujabulela ukuba nento enokubaluleka ibe kuwe wedwa. Amathuba anokubaluleka atholaka sonke isikhathi. Ukuzizwa ulondekile ezingeni lakho lamandla noma inkululeko yokwenza umathanda. Isenzakalo noma inzuzo eqinisekisiwe. Umuzwa wokulondeka ngento ebalulekilekuwe.

Igolide lingamela nenhlanhla enhle, ingcebo, ukwelapheka, ukukhanyiseka, injabulo nempumelelo.

Noma, igolide ephusheni lingemela imizwa yokuqiniseka ngamandla. Cabanga umusho othi “Okuhle njengegolide”. Ukuzethemba okuphelele ngokuthi wena noma omunye umuntu ungumanqoba.

Okubi ukuthi ukuphupha ngegolide kungamela imizwa yenkohlakalo, ukwenza ngokweqile noma umuntu owonakele ngezinto eziningi. Kungakhombisa nemizwa yakho engeyinhle njengokukhungatheka noma umona ngenjabulo yomunye umuntu. Izitha ezinamandla alondekile.

Ukuphupha ngokuthola igolide kumela imizwa ngokuthola into ebalulekile ngawe noma esempilweni yakho.

Ukuphupha ngokugqiba noma ukucashisa igolide kumela imizwa yokufuna ukucashisa into ebalulekile ngawe. Ukungafuni abanye abantu bathole noma baphathe into wena ozwa sengathi ibalulekile. Ukungafuni ukwabelana nabanye ngento enokubaluleka.

24 thoughts on “Kusho ukuthini ukuphupha ngegolide kuwe?”

 1. Sanibonani, sibonge ngezincazelo.
  Ngiphuphe ngiphakathi enxanxatheleni yezitolo (shopping mall) kungathi ngibona owesifazane oyindiya, egqoke imvunulo ePink and gold yasendiya ksukela ekhanda kuye ezansi. Efake ubucwebe begolide emqaleni nasezihlakaleni. Ngithe mesengimbukisisa ebusweni ngathola ukuthi yimina lo ogqokise okwendiya, ngiphaphame ngididekile ngoba ngumZulu, futhi alikho indiya engilaziyo noma engake ngazana nalo. Ngicela incazelo.

  Reply
 2. Kusho ukuthini uma uphupha amakhe ayichezu emaningi ebhakiwe (ikhekhe elifana nelomshado Kodwa kungekho cream yaphezulu) ngiwathathe lamachezu ngiwabeke esitcsheni esisodwa ngiphinde ngiwathele amanzi esitsheni kuqamuke uzodwa wabantu awadle ngoba athi ulambile.

  Reply
 3. Kusho ukuthini uma uphupha amakhe ayichezu emaningi ebhakiwe (ikhekhe elifana nelomshado Kodwa kungekho cream yaphezulu) ngiwathathe lamachezu ngiwabeke esitcsheni esisodwa ngiphinde ngiwathele amanzi esitsheni kuqamuke uzodwa wabantu awadle ngoba athi ulambile.

  Reply
 4. Kusho ukuthini ukuphupha ngithola ngegolide neBronze eliningi ezimayini ngihambe noGogo wami osaphila

  Reply
 5. ukuphupha ngomama wakho owasweleka uhamba naye emaphupheni kuthi gqi izidumbu ezintathu zisongelwe nge plastic sabaleka

  Reply

Leave a Reply