Amadlozi Amalobolo Amaphunga Amasonto Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado Utshani

Amaphupho ngomcimbi womshado

Uma uphupha ukuthi uyashada kuyibhadi ikakhulukazi kwabesilisa. Kusho ukuthi kuzoba nezikhathi ezinzima empilweni yakho maduzane. Uma omunye wabantu ephusheni lakho begula noma bekhubazekile kusho ukuthi uzoba nomshado ongenayo injabulo. Kuyinhlanhla kuphela uma umuntu wesifazane eziphupha eshada nekhehla.

20 thoughts on “Amaphupho ngomcimbi womshado”

 1. Sanibona izolo ngphuphe ngletgelwe umembeso kukhona umkhwenyana nabantu abathathu obhutibakhe…bambesa baqeda kodw ekhaya wonke umuntu epheka elungsela abantu abafikile…..kuthangi ngaphupha yena lona enghlekisana naye ehleliwe ekhaya ecaleni elinde ukungithatha sihambe

  Reply
 2. Sanibonani.Ngiphuphe sengathi ngiya emcimbini emcimbini wasesihlobeni sami.Abantu bengihalalisela kepha mina ngingazi ukuthi kwenzakalani.Emva kwalokho amakhehla aboka muntu wami engihlekisana naye angithela ngenyongo. Kwagcina sekuyumshado wami nomuntu wami.Kepha abomndeni wami bebengaveli,bekuvela abangani bami.

  Reply
 3. Ngiphuphe ubaba wengane yam eshada nomunye usisi anengane naye. Bayathanda, kodwa njalo ngibaphupha beshada

  Reply
 4. Ngiphuphe ngigqoke ingubo engathi isagolide noma yellow kungeyomushado kodwa ngingshadi inembobo ingenzela amahloni

  Reply
 5. sanibonani ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuzibona ushada u gqoke ingubo emhlophe kodwa uma uphuma ngiphuma nebhokisi lomncwabo eduze nami ingabe lisho ukuthini leliphupho

  Reply
 6. As a woman ngiphuphe ngilotsholwa indoda engike ngathandana nayo kudala esahlukana kabuhlungu nayo kodwa ebese iloku ingincenga ukuba sibuyelane

  Reply
 7. Sanibonani ngicela ninghlaziyele or ningichazele ukuthi leliphupho engliphuphile lichazani,ngiphupha nginomuntu wami silele umasiqala sithi senza inkonzo yasekameleni ngivele ngophe kube bomvu yonke into zimpahla engizigqokile ngisho nombhede ngicela ningicacisele ukuthi ngabe lichazani

  Reply

Leave a Reply