Amaphupho ngendandatho yomshado

Uma uphupha ukuthi ulahlekelwe indandatho yakho yomshado kusho ukuthi awusamthandi umyeni noma unkosikazi wakho.