Amaphupho ngomoya

Uma uphupha kunomoya incazelo iya ngokuthi unamandla kangakanani. Umoyana usho ukuthi izinto ezinhle zizokwenzeka kuwe futhi bonke bazokuthanda bakuhloniphe ngisho nezitha zakho. Uma umoya unamandla kusho ishwa nosizi. Uma kuyisivunguvungu kusho obukhulu ubunzima kanye neshwa ekusaseni lakho.

4 thoughts on “Amaphupho ngomoya”

  1. Kusho ukuthini uma uphupha umoya uza emvakwakho mase ufizofika uwe bese uyandlula bese uyavuka sondlulile!!..

    Reply

Leave a Reply