Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

3 thoughts on “Amaphupho ngokuthandana nomuntu ngaphandle komshado wakho”

  1. Uma uphupha umuntu wakho othandana naye ngathi uhleli ne ntombazane kodwa kubukeka ngathi bayathandana.

    Reply
  2. Uma uphephelwa umuntu ethi uthi akukuphelezele mayekubuza bese ukuthi kuyiphi awumphenduli maqede aphaphame.kusuke kwenzenjani

    Reply
  3. Ngiphuphe ngilande umngani wami ngimtshela ukuthi ungidlela indoda ekhala kakhulu ethi nekangazi kudala ngingamboni lomngani.ngiphuphha futhi ngimele ngenqe phakathi kolwandle lamanzi oncolile ngingafuni ngibalisa.

    Reply

Leave a Reply