Amaphupho ngokuthandana nomuntu ngaphandle komshado wakho

Uma uphupha ukuthi ube nobudlelwane nomuntu ngaphandle komshado wakho kusho ukuthi uzophulwa inhliziyo futhi uzoba nebhadi othandweni.