Amaphupho ngezimbali zasemshadweni

Uma uphupha ukuthi uphethe izimbali zikamakoti kusho ukuthi uzoshada maduzane. Uma uzitshinga noma uzilahla kusho ukuthi ngelinye ilanga uzoba nedivosi.

6 thoughts on “Amaphupho ngezimbali zasemshadweni”

Leave a Reply