Amaphupho ngezimbali

Uma uphupha ubona izimbali kusho injabulo ekusaseni lakho ngaphandle uma uzibulala noma uzitshinga izimbali. Amaphupho ngezimbali zasemshadweni. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngezimbali zasemshadweni

Uma uphupha ukuthi uphethe izimbali zikamakoti kusho ukuthi uzoshada maduzane. Uma uzitshinga noma uzilahla kusho ukuthi ngelinye ilanga uzoba nedivosi. Amaphupho ngezimbali. Amaphupho ngomcimbi womshado. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh