Amaphupho ngomama

Uma uphupha ukuthi unengxoxo emnandi nomama wakho kusho ukuthi uzoba nenjabulo nempumelelo. Kungenzeka futhi uthole izindaba ezimnandi maduzane. Uma umama wakho eshonile ephusheni lakho kungenzeka agule maduzane. Mkhuthaze ukuthi ashintshe indlela enza ngayo.

39 thoughts on “Amaphupho ngomama”

 1. uNdodakazi wami uphuphe sengihlanya kodwa ngizivalele emotweni ngithi ngiyaphuma umuntu lo obengifake izizwe engafuni ngiphume phakathi emotweni kwaze kwafika indodana yami yazongihlenga, bagcina bengikhipha bobabili emotweni ebengivaleleke kuyona wabaleka umuntu obengifake izizwe.

  Reply
 2. Sawbona, umuntu ebengithandana naye uphuphe umfowethu ongasekho ehlabelela yena umushayela I keyboard, ngabe kuchazani loku

  Reply
 3. Kusho ukuthini ukuphupha Isoka lakho liphethe iskhwama ligibela emotweni emnyama. ENHLE lihamba nentombi

  Reply
 4. Ngiphuphe ngihleli no gogo ozala umama wami sidla sixoxa, esikhaleni nje wavele wavukwa ulaka wathetha ngingazi besengitheni kuye

  Reply
 5. Ngiphuphe usisi wami ongilamayo engifonela ethi ufonelwa umama wethu ongasekho ethi cala umlande sefuna ukubuya lichazani

  Reply
 6. Ngiphuphe ngathi ngivakashele kokhulu kunomgcimbi ngisajabule nginjalo omzala kamawam bathi kunezihlobo ezizayayo ezifana nam. Bekunede kungene oyedwa ngizwe ngithuthumela izinyembezi bonke bangithulise bathi ungabe usakhala sesifikile

  Reply
 7. Ngiphuphe omama begqoke isembhatho sase weseli bengijaha nomamkhulu Wami sibabalekela kepha sihleka kungathi asifuni ukuya enkonzweni yabo sagcina sikomunye umuzi sebesificile becula leculo elithi ezulwini sobonana futhi nezinsizi seziphele nya.

  Reply
 8. 1.ngiphuphe ngigibele imoto ngathi bekushayela u lindo ngacela ukushayela and I got exposed kth I can’t drive BCS imoto iye yasigudluza kabhlungu and bekungathi kuyanyukela

  2.ngiphuphe ngidla nyama yangaphakathi (usu)

  3.Uma sengihlile motweni bese ngibona izikole and ngathi bantu ebengihamba nabo was on school uniform Imina engingazibonanga kth bengigqokeni

  Reply
 9. Ngiphuphe umama wami engasekho emhlabeni,ubebukeka engajabuli,keph kuthe sengimxoxela ngokuthi ngiyokwenza izincwandi zokushayela wathetha ethi Kade ayefuna ngizenze.kepha ekugcineni ngambona enjabula.

  Reply
 10. Sawubona. Ngiphuphe umama Wami engithumela umlayezo ethi uyazibulala yena. Ngabe kusho ukuthini lokho?

  Reply
 11. ndinephupha umama wam nabanye omama omnye kwabamama akasekho emhlabeni bandinike uba ndiyigcine le bandinike yona mna yimali ezinotes ezintsa

  Reply

Leave a Reply