8 thoughts on “Amaphupho ngobaba”

 1. Kusho ukuthin ngiphuphe umama engikhulekela qede wangifaka intambo yase sandleni ebrown ephindwe kabili

  Reply
 2. Ngiphuphe ubaba wami osadlula emhlabeni, sengathi uyangiqinisa uthi “konke kuzolunga ngizokwenza izinto ngendlela efanele” uthe Uma esuka lapho kwangathi uwumuntu ozibulalayo oziphosa eweni.

  Reply
 3. Kuqhamuk imoto efana neyecompany yakwa eskom angiybonang kahle phakathy kunobaba nomfana nje olingana nam lobaba angaz ke noma ungumthandazi yin or uynyanga bebagqoke ukhakhi imoto ifike ime phambi kwami ngiqhele lobaba athume lomfana ehle kqala angkhulumise…
  Sho ndoda.. awusho uhlelI lana awenz lutho ngvume aphinde uhlel nje full time akukho okwenzayo ngithy yeah angsebenzi ngenza ifundo zobunjiniyela ehle lobaba athy ay khon okngahambi kahle emuva kmele uqale ulungise izinto zakho Ndoda konke kzoklungela akahleki akasmile ubukeka ecrc ebsweni ..asuk lapho angangnaki
  ngimbuzisise Usho ukuthy ngilungise emuva ekhaya athy yeah ngisho njalo impela uzowthola umsebenzi basuk baqhubeke behlise izinto bangangnaki kant vele bekhuluma nje eshesha angangbheki enza akwenzayo…

  Reply

Leave a Reply