Amaphupho ngobabezala

Uma uphupha ukuthi ubabezala ushonile kusho ukuthi uzoba nebhadi maduzane. Kubi kakhulu uma ekusongela noma ekuphatha kabi.