Amaphupho ngokuzwa umuntu ebiza igama lakho

Uma uphupha ukuthi uzwa umuntu ekubiza kodwa ngegama elingelona kusho ukuthi kuzoba nezinkinga ebudlelwaneni bakho.