Amaphupho ngokubhala

Ukubhala

Uma uphupha ukuthi uyabhala, kusho izinto ezinhle uma iphepha lihlanzekile linobunono – uzoba nomshado onenjabulo kanye nezingane ezinhle. Uma uzama ukubhala kodwa ungakwazi, noma uklebhula iphepha, kusho ukuthi awuhlakaniphile ngendlela oyicabangayo futhi uzozithola usenkingeni maduzane.

Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umshado

6 thoughts on “Amaphupho ngokubhala”

  1. I dream’t of a snake similar to a python a size of a leg, it looked as a black snake as it was waiting from a distance, as i approached it moved then i saw it was a python not too long but fit, it moved infront not in a rush its left, then there was a crocodile i couldnt see a snake anymore….i will appreciate assistance

    Reply

Leave a Reply