Amaphupho ngamathuluzi okubhala

Asho ukuthini amaphupho ngamathuluzi okubhala? Lokhu kuhlanganisa izimvilophu, ubucwebecwebe, isinamathelisi, amapensela nesikelo.

Leave a Reply