Amaphupho ngamathuna

Uma uphupha ukuthi ubona amathuna noma amatshe ethuna kusho ukuthi uzophinda uthintane nesihlobo esidala noma umngani omdala maduzane. Bazokunikeza izindaba ezimnandi noma bakunikeze iseluleko esihle ngakho ke balalele kahle ukuthi bathini.

3 thoughts on “Amaphupho ngamathuna”

  1. Sawubona. Ngiphuphe kumbiwa ithuna kuzongcwathwa umama wami, egcekeni lasemanxiweni akithi. Kodwa umama ugcwathwe emavikini amabili edlule emathuneni omphakathi. Ngicela incazelo.

    Reply

Leave a Reply