Amaphupho ngomndeni nezihlobo

Asho ukuthini amaphupho ngomndeni noma izihlobo? Lokhu kuhlanganisa izingane ezincane, abafowenu noma odadewenu, abantwana, abazali, omamezala noma obabezala, omkhulu noma ogogo kanye namakhosikazi/abayeni.

2 thoughts on “Amaphupho ngomndeni nezihlobo”

  1. Thokozani bo gogo no mkhulu…cela ukubuza kuchazani ngiphuphe usisi wami ose washona ngimbona eme ekhoneni mangithi ngizama ukumbamba wanyamalala.

    Reply

Leave a Reply