Amaphupho ngokuhlangana komndeni

Uma uphupha ukuthi umndeni wakho uhlangene kusho ukuthi kufanele uziphathe kahle kungenjalo uzozithola usenkingeni.