Amaphupho ngomamezala

Uma uphupha ubona umamezala wakho kuyibhadi. Uma ekuthethisa kusho ukuthi awuzukuba nenjabulo futhi uma ekuphethe kahle kusho ukuthi uzodumala maduzane.

▪️Amaphupho ngomama.

14 thoughts on “Amaphupho ngomamezala”

Leave a Reply