Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

4 thoughts on “Amaphupho ngokuhlanza”

  1. Ngicela usizo ngephupho… Ngiphuphe ngibhukuda olwandle kamnandi ulwandle belungelubi mangiphuma sengiya emaChanging room ngafica amaLife Guard nomfana engangifunda osewashona wabulawa ulona ulwandle wangixhawula ngenjabulo namanye amaLife Guard… Ngabuye ngaphupha ngindiza ngeBhanoyi ngibambelele ngingekho phakathi bengithukile ekuqaleni kodwa ngagcina ngiRight.. Landiza laze lehla kungenzekanga lutho okubi…

    Reply
  2. Ngicela usizo ngephupho… Ngiphuphe ngibhukuda olwandle kamnandi ulwandle belungelubi mangiphuma sengiya emaChanging room nga amaLife Guard nomfana engangifunda osewashona wabulawa ulona ulwandle wangixhawula ngenjabulo namanye amaLife Guard… Ngabuye ngaphupha ngindiza ngeBhanoyi ngibambelele ngingekhophakathi bengithukile ekiqaleni kodwa ngagcina ngiRight.. Landiza laze lehla kingenzekanga lutho…

    Reply

Leave a Reply