Amaphupho ngebhanoyi

  • Uma uphupha uhamba ngebhanoyi kusho ukuthi uzoya kude empilweni, kodwa uma lishayisa lokho kusho ukuthi uzobhekana nobunzima obuningi nosizi.
  • Uma uphupha uphakathi  ebhanoyini lihamba kahle nje, lokho kusho impumelelo.
  • Uma uphupha uphakathi ebhanoyini kodwa bese liwa, lokho kusho izinkinga ozohlangabezana nazo empilweni
  • Uma uphupha ubona ibhanoyi liwa, wena ungekho phakathi, lokho kusho ukuphoxeka okuzoba khona
    empilweni.

8 thoughts on “Amaphupho ngebhanoyi”

Leave a Reply