Amaphupho ngomfula

Uma uphupha useduze nomfula kusho inhlanhla kanye nokuchuma uma amanzi ecwebile futhi ezolile kanti ishwa uma amanzi ewudaka futhi eza ngokhahlo. Amanzi eza ngokhahlo angasho futhi ukuthi uzoba nengozi embi kungekudala.

8 thoughts on “Amaphupho ngomfula”

  1. Sanibonani. Ephushweni lami ngike ngama phambi kwajantshi westimela obekumele ngihambele eceleni kwawo ukuze ngihambise izimpahla ezithile ebengiziphethe. Le ndlela ibimufishane futhi ibijikeleza kwintaba ngasecupheleni kwayo, kanye nawo lo jantshi. Ngike ngathi ukuchitha isikhashana esincane ngingenzi lutho ethile. Emva kwalokho lojantshi wamane wagcwala amanzi, kwahamba amanzi phuzu kwawo kwaze kwaba sengathi imfula phezu kwajantshi. Amanzi emahle ekhanya uze ukwazi ukuwubona ujantshi. Ngenkathi lamanzi esethi ukwanda, ngaphambili kwala ngime khona la kuqala khona ujantshi amanzi amane aqhuma ashona phuzulu kamnandi njenge ‘water fountain’ nangaphakathi nendawo aqhuma kanjalo amanzi kwaba kuhle khulu. Kodwa le ndlela ebekumele ngiyihambe iqale yasabisa, ngazizwa sengathi ukuba ngisheshe ngahamba la manzi abezoqhumela kymina noma ngimuke nawo. Kwathi kusenjalo kwamane kwanetha, kwangiphoqa ukuthi ngigijimise lezi mpahla ngenye indlela ebiyinde, ejikeleza yonke intaba enganawo jantshi, enehlathi ebekufanele ngidlule kulo ukuze ngifikele kwindlela yokuhamba. Iphupho liphele ngigijima nzimpahla ngiyodlula kulelohlathi.

    Reply
  2. Sanibona.
    Ngicela ukubuza ngabe kusho ukuthin ukuphupha amanzi esiziba? Acwebile awahambi umbala wawo ngath a green

    Reply

Leave a Reply