Amaphupho ngentaba

Uma uphupha usentabeni ngokujwayelekile yishwa. Uma uyibona ekudeni kusho ukuthi uyoba nempilo engeyinhle ngenxa kokucindezeleka empilweni. Uma uyikhwela intaba kusho ukuthi uyoba nezinkinga empilweni yakho kodwa kungenzeka uzinqobe ikakhulukazi uma ufika esicongcweni.

19 thoughts on “Amaphupho ngentaba”

 1. Ngiphuphe ngihlezi entabeni nabadala ngibatshela ukuthi mina ngiyaphupha and sometimes ngiye ngikubone kusenzeka loko engikuphuphile

  Reply
 2. Bengisacela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthin ukuphupha unyuka intaba ugqoke ibhayi elibomvu lebhubesi unyuka nesalukazi esihamba ngenduku koda wena ulokhu uhamba ukhathala koda yena elokhu engivusa engiphakamisa elokhu ethi sesiyafika koda asifiki

  Reply
 3. Ngicela ukubiza kuchazani ukuphupha intaba mlilo phecelezi ivolcano iqhuma ize inifice inedlule koda ibingenawo amandla kakhulu

  Reply
 4. I dreamt of a old woman and i was explaining to her and showing her the mountains that had snow is the reason it’s cold

  Reply
 5. Kuchazani ukuphupha uphakathi komhlambi wezinkomo, kodwa azingenzi lutho, kodwa ngathi zifuna ukubaleka

  Reply
 6. Ngiphuphe nginyuka intaba nge bicycle ngahluleka kodwa ngasizwa imonto yomlungu yangibeka ngaphesheya.

  Reply

Leave a Reply