Amaphupho ngamaphoyisa

Amaphupha anezincazelo ezahlukene, kukhona lezo eziqondile kuphinde kubekhona nalezo ezifihlekile. Ukuphupha amaphoyisa kusho okungekuhle, okungabalwa phakathi kwakho izitha zakho, noma ke isifo esiza koseduze nawe.

Uma uphupha ukuthi ubona amaphoyisa noma amasosha, kusho ukuthi kunento embi esazokwenzeka. Uma ulwa noma uxoshwa ngamaphoyisa lokho kusho ukuthi kunezitha ezikuthakathayo noma ezikugadla ngemithi.

29 thoughts on “Amaphupho ngamaphoyisa”

 1. Ngiphuphe ngijima ngahlangana nabafana ababili bathi bayangibulala nge phanga ngabaleka bangangitholi(ngandlula ubuti wami omdala estratedi ejabule ukuthi abangitholi) kwavela amaphoyisa ngacasha ngaphandle komuzi(angiwazi lowo Muzi kodwa muhle ngaphandle) ngishiye omunye umfana komunye umuzi one moto emoshekile lomfana wangena emotweni amaphoyisa bopha yena mina bangangitholi omunye wabo makhelwane wangibulisa ngesingisi mangithi ngiyazi buka ngibona umlungu kuyimina.

  Reply
 2. Ngiphuphe sifunwa ngamaphoisa, mna nabanakwethu sibane, bona ba valelwa kodwa mna ndabaleka, umandifunyanwa mabesithi bayandivalela ndavuka,,,,

  Reply
 3. Ngiphuphe sub marine phuma emanzin yahlala phezu kwendlu eyakhiwayo kwase kuphuma amasosha,elilodwa lamasosha belizobheka usisi engizwana naye lase limbiza lamuchabuza

  Reply
 4. Ngiphuphe amaphoyisa kwaze kwaba kabili kubusuku obubodwa, abephethe izibhamu kudutshulwa kodwa sibalekile sayo cashable. Ngikhatgazekile

  Reply
 5. Uma umuntu othandana naye ekuphuphe ufake uniform yamaphoyisa noma amasosha kuchaza ukuthini

  Reply
 6. Ndiphuphe ndileqwa yimoto yamapolisa, ndothuke ndaphaphama kwelophupho sewezondifumama, ingabe lichaza ukuthini eli phupho

  Reply
 7. Ngiphuphe ngiboshwa kwakhona ikhehla elinginikeza umuthi ukuze icala lihambe kahle kusho ukuthin?I

  Reply
 8. Uma uphuphe ufunwa ama phoyisa ngenxa yomuntu obuhlekisana naye ekqambele amanga wathi umdlwengulile akjahe amaphoyisa kube ngath ayakthola,ujike ngaksasa uvakashelwe umngan okade wamgcina athu ukphuphe uth unezitha n udinga imali aphendule athi mlinde aye Xopho sizoba nayo imali mase buyile

  Reply

Leave a Reply