Amaphupho ngokuboshwa

Uma uphupha ukuthi uboshiwe kusho ukuthi izikweletu zakho zizokufaka enkingeni maduzane. Uma uphunyuka kusho ukuthi unesibindi futhi usebenza kanzima – uzonqoba izinkinga empilweni yakho uphumelele.