Amaphupho ngejele

Uma uphupha ukuthi usejele kuyinto enhle. Kusho ukuthi uzoba nenhlanhla emsebenzini ube nodumo futhi uphemelele entweni oyenzayo. Uma weqa ejele kuhle kakhulu futhi kusho ukuthi uzonqoba izinkinga zakho. Uma ungujele kusho ukuthi abangani bakho bazophuma enkingeni maduzane.