Amaphupho ngomthetho, icala nesijeziso

Asho ukuthini amaphupho ngomthetho, icala nesijeziso? Lokhu kuhlanganisa ukuboshwa, izinkantolo, abaseshi, uzankosi, amajaji, amaphoyisa, amajele, izijeziso namafa.

Leave a Reply