Amaphupho ngokulwa

Uma uphupha ukuthi ushaya umuntu uzobangelwa amahloni empilweni yakho maduzane futhi ubudlelwane bakho abuzuphumelela. Uma omunye umuntu ekushaya futhi wena uyazivikela nje ukuhletshwa kuzokuphathisa ngamahloni.