Izaga ngokulwa

Yinkukhu nempaka – Ubutha obukhulu lapho abantu bengabhekani nhlobo, bezondelana ukubulalana.Yimpi yakwamabon’abulawe – Umuntu oyingozi owesatshwa njengenyoka.Kubambene ingwe nengonyama – Kuxabene noma kubhekene abantu abanamandla alinganayo.

Amaphupho ngokulwa

Asho ukuthini amaphupho ngokulwa? Lokhu kuhlanganisa amabutho, ukuphikisana, izitha, ukulwa, ukuboshwa, ukukhuthuza, ukushaya ngengqindi, ukubangisana, ukuntshontsha nempi.

Amaphupho ngokulwa

Uma uphupha ukuthi ushaya umuntu uzobangelwa amahloni empilweni yakho maduzane futhi ubudlelwane bakho abuzukuphumelela. Uma omunye umuntu ekushaya, wena ulokhu uzivikela nje, kusho ukuthi ukuhletshwa kuzokuphathisa ngamahloni. Amaphupho ngokuxolelana, ukuthelelana amanzi. Amaphupho ngendlu yotshani. Amaphupho ngomlilo.