Izaga ngokulwa

Yinkukhu nempaka – Ubutha obukhulu lapho abantu bengabhekani nhlobo, bezondelana ukubulalana.
Yimpi yakwamabon’abulawe – Umuntu oyingozi owesatshwa njengenyoka.
Kubambene ingwe nengonyama – Kuxabene noma kubhekene abantu abanamandla alinganayo.

Leave a Reply