Izaga zokuxwayisa

Intendele esuka muva ikholwa yizagila – Lesi saga sisho ukuthi musa ukuhlalela ingozi lapho abanye bebaleka, akumele uze ulinde amathonsi abanzi uze ulimale ukuze ubone ukuthi lento otshelwa ngayo iyingozi. Abanye abantu banenkani, kwala ngisho umuntu ekhuzwa ngento kepha engalaleli; njengoba kusuke kukhuzwa nengane nje ukuthi ingasifaki isandla emlilweni yona isifake ngenkani ibone ngoba isishiswa … Read more