isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izaga ngobuwula

Umuthi uphambe inyanga – Kusho nxa ingozi isivela ngento umuntu ayenze ethi uyihlakaniphele. Kulinganiswa ngenyanga ngoba yona ifaka umuntu umuthi, kanti uzakuba yingozi umbulale, uyehlule inyanga isithi iyawuphengula. Ungcede uthume indlovu – Kuwubuwula ukubukela umuntu phansi ngoba lokho kutshengisa ukungabi nabo ubuntu. Uma sikhuluma ngongcede sikhuluma ngenyoni ebalwe njengenye yezinyoni encane kunazo zonke ezikhona. Ngobuncane … Read more