Amaphupho ngomuntu ongasekho

Amaphupho ngomuntu ongasekho awanayo incazelo ewahlanganisa wonke, asho izinto eziningi ezihlukene. Incazelo iba kulokho asuke ekwenza lowo muntu ongasekho ephusheni lakho.

Ukumuphupha ekucela umgeze – Kusho ukuthi wayeganga esaphila, manje akamukelekile lapho ekhona ungcolile ngenxa yemisebenzi yakhe. Lokhu kukhomba ukuba usuke ecela nimenzele umsebenzi wokumuhlambulula bese niyamushwelezela

Ukumuphupha ekhala – Kusho ukungathokozi kwabaphansi ngezenzo zakho noma ngendlela ophila ngayo eyakho impilo, ngakho kusuke kufanele ushintshe indlela ophila , oziphethe ngayo okanye owenza ngayo izinto. Kungenjalo lokho kungalulethela amabhadi amakhulu.

Ukumuphupha ekupha izithelo – Loku kusho ukuphiwa umntwana (inzalo). Kungekudala usuke uzothola umntwana oyisipho esivela ngesandla sakhe sisuka kumdali. Kuyefana nokuphupha amanzi angcolile.

7 thoughts on “Amaphupho ngomuntu ongasekho”

  1. Sawubona,ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha uhamba nomngani kuvele umuntu (umfana ongamazi) akudubule bese kuvela uMkhulu ( ongasekho emhlabeni) akuthatha akubeka endaweni enamatshe amhlophe bese akufaka i sponge la olimele khona nasemlomen bese athi uzoba right

    Reply
  2. ukuphupha umamakho owasho ababaza impempo uyishisayo kusho ukuthini like uthi ” eish nalempepho”

    Reply
  3. Ukuphupha umuntu ongasekho kodwa nimlungiselela ukumngcwaba ukhala kakhulu ngcela ukbuza ubuchazani?

    Reply

Leave a Reply