Amaphupho ngomcimbi ongcwele

Uma uphupha ukuthi uyingxenye yomcimbi ongcwele kusho ukuthi maduzane isihlobo sakho sizodinga usizo lwakho.