Amaphupho ngobukhosi

Uma uphupha ubona inkosi futhi ijabulile kusho ukuthi uzoba nenhlanhla nempumelelo. Uma ungowesifazane kusho ukuthi umyeni wakho uzoba nemali namandla. Uma ikuthukuthelele kusho ukuthi uzoba nebhadi.