Amadlozi Amalobolo Amaphunga Amasonto Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado Utshani

Ukuphupha ngemali kusho ukuthini ngempilo Yakho

Ukuphupha ngemali

Ukuphupha ngemali kumela amandla okufinyelela izinhloso noma izinjongo zakho. Izinjongo zingaba ezithinta ingqondo, okungokomzwelo, noma ukufinyelela lapho okwenzeka khona okuthandayo empilweni uma usuphapheme. Ukwazi ukucabanga, ukuzwa noma ukwenza okuthandayo empilweni. Imali ikhombisa ukuthi wena noma okuthize ngobuwena bakho bunamandla amangakanani. Kuwukuzazi.

Okuhle ukuthi imali imela okungenzeka, amandla namathuba. Iseluleko esiwusizo. Ukuziziwa ukwazi ukwenza into.

Okubi ukuthi imali ingakhombisa izimo ezingezinhle empilweni okunzima ukuzinqoba, noma amathuba angasetshenzisiwe. Kuwukuqhenya. Ungase uzizwe sengathi awunawo amandla anele okwenza okufunayo. Izitha zinamasu angcono kunawakho.

Ukuphupha ngokungabi nayo imali kumele imizwa yokuzizwa sengathi awuyilutho, ukungazethembi noma ukuzwa sengathi awunawo amandla okwenza into ofuna ukuyenza.

Ukuthola imali kumela ukuqondisisa okukukhulula ezintweni ezimbi nokukunikeza amandla okuba ngumuntu ojabulile noma okwaziyo ukwenza izinto, noma ozinakayo. Kunendlela izithiyo ezisuswa ngayo. Ukuzizwa uthukile ngamathuba amasha, amasu noma amandla okwenza into oyifunayo.

Ukuphupha ngokuwina imali kumela ukuzizwa unenhlanhla. Amandla noma amasu azuzwe ngenguquko noma obungawalindele.

Ukuphupha ngokuntshontsha imali kumela amandla, amasu, noma ithuba olihubayo. Ungase ungabi nandaba nokuthi omunye umuntu uthini noma ucabangani futhi kukhona okwenzayo vele.

Ukurojwa yimali kumela izindlela zokucabanga ezingezinhle noma izimo ezehlisa ukuzethemba kwakho, ukuzizwa ukwazi ukwenza izinto noma ezakhe izinkinga ezingokomzwelo. Ukuzwa lawo mandla, inkululeko noma izinto ezibalulekile zithathiwe kuwe.

Ukunikezwa imali kusho ukuqondisisa, izindlela zokucabanga ezinhle, noma izimo zempilo ezenyusa ukuzethemba kwakho. Kungakhomba nasezindleleni zokucabanga ezimbi noma izithiyo ezinqotshwayo. Ukuzwa ukukhula kwamandla akho noma izinga lenkululeko yakho. Unikezwa amathuba. Ukuzwa sengathi abanye bayakusiza ngezinjongo zakho.

Ukuphupha ngokunikeza imali kwabanye abantu kungakhombisa ukusekela kwakho kwezinjongo zabanye abantu. Ukusiza abanye abantu babe namandla kakhulu. Ukusiza umuntu oludingayo usizo. Okubi ukuthi kungakhombisa ukunikeza amandla akho noma ukusekela imikhuba emibi. Ukuvumela inkinga ikhule.

Ukuphupha ngokubala imali kumela imizwa yokubuyekeza amandla akho, inkululeko yakho noma ukuzethemba. Kuwukuthola ukuthi unamandla amangakanani. Ukuthola ukuthi ukushintshisana bekulungile noma cha. Okubi ukuthi kungakhombisa ukubuyekeza kwamandla akho noma amakhono akho ngendlela enokuzitshela noma engenaqiniso.

Uma abantu ababi ephusheni benemali kusho ukwesaba, imikhuba noma izimo zempilo ezinzima ezinamandla. Kungakhombisa nemikhuba emibi engasalawuleki.

18 thoughts on “Ukuphupha ngemali kusho ukuthini ngempilo Yakho”

 1. Ndicela buza kusho ni ukuphupha Ngathi ndihamba kumanzi aclean kunelitye ezantsi but as ndihamba aye enyuka amanzi ngathi ndizotshona my sister awaken me bcz she said was crying

  Reply
 2. Ngicela ukubuza ngiphupha njalo izinumber kodwa kube ngathi i cell number mangzidlala zivele ziphume ngokuhlukana

  Reply
 3. Ngiphuphe umama engiyaziyo engipha imali engamaphepha kodwa ngathi imali yakudala please kushoni lokhu?

  Reply
 4. Bafwethu namuhla ngivuke nephupho eliyindida kimi mhlampe ningangisiza ningichazele ngiphupha umama osebenza esitolo Ngathi umuntu oboniswayo uthi ngibukeka sengathi ngimdala kanti akunjalo uthi kunesilwane esingaphakathi kimi okuyisona esenza sengathi ngimdala bese ekhipha iphepha lamaphupho ezinamba zelotto anginike izinombolo ezintathu ngithi nami nginalo lleliphepha ngizozibheka kwelami nangempela ngizifice zikhona lezinamba bezisho bese kuqhamuka omunye omkhulu angiphe imali yamaphephe ngibonge ngisizeni ngencazelo

  Reply
 5. Ngisizeni bo ngijwayele ukuphupha ulwandle noma umfula omkhulu kwesinye isikhathi ngiphuphe umuntu ethi angiboke ngiphose imali emfuleni ngicela inhlanhla noma ngiphuphe umuntu ethi kumele ngiyogezwa emfuleni kuze ngizothola izinhlahla ngichazeleni bo

  Reply
 6. ngiphuphe amantombazane amaningi edla phambi kwami engicisha ukudla ..mangwa buza ukuthi kuphi okwam ahleke asukume ahambe ayohlala kwelinye itafula…ngithathe isikhwama Sam ngikhiphe imali ew R50 ohlangene newuhlweza ecwebezelayo ngiyibale..ngithe ngisaybala kuwe uR50 phansi ngicele omunye umuntu ukuthi ngicela angcoshele..ugcine eycosha wangnika ngaphaphama..bengidumele ephuphweni futhi ngilambile..ngabe kuchazani?

  Reply
  • kungakuhle ukuthi usukume uye ezinhlanyeni ukuze uzwe abantu bakini abadala ukuthi bathini . kaninginingi uma uphupha unikeza umuntu imali agcine engakubuyiselanga lelophupho lisho isimo esinzima ozobhekana naso empilweni yakho. kodwa qiniseka ngokuthi uye ezindlondlweni .

   Reply

Leave a Reply