Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

Amaphupho ngemizwa

Asho ukuthini amaphupho ngemizwa? Lokhu kuhlanganisa ukuthukuthela, uvalo, injabulo, ukulamba, isikhwele, isizungu, uthando, ukuzizwa ungajabulile, ukuzwelana kanye nokoma.

1 thought on “Amaphupho ngemizwa”

Leave a Reply