Amaphupho ngemizwa

Asho ukuthini amaphupho ngemizwa? Lokhu kuhlanganisa ukuthukuthela, uvalo, injabulo, ukulamba, isikhwele, isizungu, uthando, ukuzizwa ungajabulile, ukuzwelana kanye nokoma. iAfrika