Amaphupho ngenyanga

Uma uphupha ubona inyanga kusho ukuthi uzophumelela ngesikhathi ungalindele, ikakhulukazi kwezothando. Uma inyanga iba mnyama kodwa uyohlupheka futhi ube mpofu. Inyanga egcwele isho ukuthi uyoshada masinya uma usemncane futhi ube nabantwana abahle uma umdadlana. Kuyishwa elibi ukubona izinyanga ezingaphezu kweyodwa esibhakabhakeni.

8 thoughts on “Amaphupho ngenyanga”

 1. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha isandla esikhulu sisusa uhhafu wenyanga siwubeke eceleni ebese sifaka ukugcwala kwayo.kuze kusho izwi lithi iyagcwala manje bekukhanya kungathi isemini.

  Reply
 2. Kusho ukuthini ukuphupha inyanga iyinhle igcwele kodwa bekunesandla esikhulu esiyivimibile sasuka kwevela esinye isandla ebisilwa nalesi esikhulu bekungath isandla sikamdali wezulu nomhlaba elwa nosathane

  Reply
 3. Hi ngiphuphe ngibona inyanga esbhakabhakeni ngathuswa indlela beyiyinhle ngayo ngayibukisisa ngazibona mina kuyona phakathi. Please explain to me what this means

  Reply
 4. Hi ngiphuphe ngibona inyanga esbhakabhakeni ngathuswa indlela beyiyinhle ngayo ngayibukisisa ngazibona mina kuyona phakathi. Please explain to me what this means

  Reply
 5. Ngicela nisiphe nolwazi mayelana nezilwane ezazi setshenziswa obabomkhulu izilwane ezifana no tokoloshe imikhovu kanye nemithi yesizulu…ngyazicelela

  Reply

Leave a Reply