8 thoughts on “Amaphupho ngezinkanyezi”

  1. Sawbona ngisacela kbuza nali phupho ngiphupha ngathi ngisekhaya elikhulu mangibuka imizini engaohesheya ngibona ngathi kunomuzi uphuma izinkanye ziyephezulu zintle ziyelo….ziningi kuth kusuka laph zivele zize kmina zonke ngigcina sengithuka nami ngibalekele ndlini ziqale zishaye Rpof mangibheka ndlini kukhona nabantu asebashona….nabanye abaphilayo koda bona azibenzi lutho ziqhonda ngqo kmina athi omunye weee angabe banike lo sekthakatha manje kombe mase kuzoshintsha season bayathakatha bantu kube ngathi omunye walaba bashona ukhiph into engathi iyinyama skhwameni semithi yakhe wayele eyiSangoma athi angifake mlonyweni ngihlafune den nÄ£ikhulume ngithi….abantu bayathanda kganga ngenyama ngikhafule phambi komnyango den ngivale……ngikwenze lokh lithulenkanyezi ngisathuswe lokho kvele kuze amanzi amningi nje azophusha scabha koda manje aClean n mangibuka egcekweni kukhona neMali ifike nalamanzi kube ngathi kukhuluma omunye wakaMakhelwane uthi ei yabona ndaba yalpRound uyaHlupha asho ehamba manje angazi kusho kthini…cela usizo ngiyabonga

    Reply

Leave a Reply