AbaseMbo Bhengu Buthelezi Chamane Dlamini Dubazana Dube Gatsheni Gumede Gwala Hlengwa Imiphakathi Izibongo Izigodi Khanyile Khuzwayo Mabhida Manqele Mbatha Mbonani Mkhize Myeni Ntombela Ntuli Nzama Nzuza Shembe Shezi Zondi Zulu

Sesha

Izithakazelo zakwaMthethwa

Mthethwa
Dingiswayo,
Nyambose,
Magaga onsibansiba,
Mfolozi emnyama inketha baweli nabawelayo bayayiqokelela,
Nina bakanhlamba kangicelani ngoba angiceli lutho lomuntu,
Wena okalugagane oluhlabangaphi ngoba phela lumhlaba ngale,
Thulisa kuyozwakala,
Nkonyane yenkosi,
Hlangalezwe,
Nina baka Xaba kaMadangu,
KaNkomo enenekazi, izothandandana nayiphi na?
Izothandana neyakithi Eyengweni,
Khubaze, Jobe kaKhali,
Magezang’obisi lwenhlu abanye begeza ngamanzi,
Amabekankosi,
Nzimezimnyama,
Nina bakaGeza kaJakada,
Maphoswa kubusa,
Nina basezansi,
Mazila Mbolwane!

 

30 thoughts on “Izithakazelo zakwaMthethwa”

 1. # proudly Mthethwa. Asis’hlonipheni lesi sbongo siskhulise sande bo Godongwane. Nqanawe from Mkomaas (Kwa Dlangezwa)

 2. Kunjalo bafowethu nodade kubonga thina oMthethwa onkonyane yenkosi cabanga nje mmmm Hlanga lezwe.uyezwa nje nawe uhlanga lezwe .boNyambose ngithi kini halala kithina bakwa Dingiswayo nina bakithi imina lona ngithi nje sime njalo.thatha miiiii thatha.lool waw nje sherm seniyongibamba lah 0797251112

 3. ngiyabonga ukwazi izithakazelo zami kwazise ngashiwa abazali ngimncane ngangazi lutho ngazi.ngiyabonga Nyambose

 4. Ngiyazigqaja Mageza ngobisi abanye begeza ngamanzi Jobs ngithinteni bo sazaneni bakithi 0739114005

 5. UKube ngangingeMthethwa ngabe ngangiyini oHlangalezwe Mahlamba ngoBisi abany behlamba ngamanzi. Into engiyithanda ngesibongo sakithi sisuka kude kabi +_ 200AD maphakathi neAfrika isibongo esinesiqubulo ‘the one who rules’ . OMthethwa sesiyaye sibathole ngaphesheya kwezilwandle sebezibiza ngoLawrence nango Rule

 6. wow yithi labor oNyambose bempela amakhosi okuqina
  asiphushe lento boNyambose yokuhlonipha lesisobongo Mthethwa.

 7. Siyabonga kubobonke abasifundisa ngomlando wakithi. Impels ngingumtwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, kodwa angifuni ukungazi ngivelaphi. Ngiyabonga kakhu ngokuba uMthethwa, nokwazi imvelaphi yami

 8. Kuyasithokozisa kakhulu ukuthi kubekhona abantu bakithi abazazi ngalendlela izithakazelo zakithi koNyambose. Kakhulu thina omkhulu nobaba bethu abadlula emhlabeni sisebancane kakhulu. Nime nje iNkosi inigcine kuze nizofundisa nabanye abantu bakithi izithakazelo zabo. Sibonga asiphezi

 9. Bathethwa!. Abantu abaningi abazi ukthi inkosi iLembe lakhulela kithi, laqeqeshwa kithi, lelusa kithi, lafundiswa kithi ukweqathwa nokulwa izimpi. Ngakho abantu kumele basazi ukuthi empeleni singamakhosi impela. Ngenxa yokuthi inkosi uDingiswayo kwakungesiye umuntu wempi, yingakho wayidedela inkosi iLembe ukuba lihambe liyothatha ubukhosi balo kwaZulu. Akasho ukuthi ngoba naye eyinkosi kufanele ayombumbisa yena kwaZulu, kunalokho wamnika amabutho ayomlekelela. Lokho kukodwa kwabe kusho intobeko koka Dingiswayo. Nina Bogagane, nina bakaMbiya , Bathethwa!!

  • Pinky Mthethwa(Emzingazi)
   nami kuyangibusisa ukuzazi ukuthi ngiyiNkonyane yenkosi,phela ngisho bona oDingiswayo abahle I’m very proud of my surname ngzoqikelela ukuthi sidumakahle njengoba sidumile

 10. Ukuba ngibe ngu Mthethwa kungenza ngizizwe ngiyiqhawe, kwazise phela yithi oDingiswayo abalwela isizwe sakwa Zulu, sezihlulekile ezinye. Ngakhoke lokho kungenza ngizigqaje ngesibongo sami ngiphinde futhi ngiqikelele ukuthi ngiyasihlonipha kanjalo futhi nomhlaba usihloniphe, kwiyinselelo futhi kimi ukuthi isibongo sami ngisiqhube njalo siye phambili sidume kakhulu ukunakuqala. Kwinkolelo yami futhi ukuthi asikho isibongo esikhulu esidlula eskwa Mthethwa.

Leave a Reply

Joyina mahala. Uthole konke okwenzeka kwi-Afrika mase, uthole ne-ringtone yezithakazelo zakho.