AbaseMbo Buthelezi Chamane Dlamini Dube Gumede Imiphakathi Izibongo Izigodi Langa Magwaza Majola Manqele Mbatha Mbonani Mkhize Mlaba Myeni Ndwandwe Ntombela Ntuli Nzama Nzuza Qwabe Shembe Shezi Sithole Zondi Zulu Zwane

Sesha

Izithakazelo zakwaMthethwa

Dingiswayo,

Nyambose,

Magaga onsibansiba,

Mfolozi emnyama inketha baweli nabawelayo bayayiqokelela,

Nina bakwanhlamba kangicelani ngoba angiceli lutho lomuntu,

Wena okaLugagane oluhlabangaphi ngoba phela lumhlaba ngale,

Thulisa kuyozwakala,

Nkonyane yenkosi,

Hlangalezwe,

Nina baka Xaba kaMadangu,

KaNkomo enenekazi,izothandandana nayiphi na?

Izothandana neyakithi Eyengweni,

Khubaze, Jobe kaKhali,

Magezang’ obisi lwenhlu abanye begeza ngamanzi,

Amabekankosi,

Nzimezimnyama,

Nina bakaGeza kaJakada,

Maphoswa kubusa,

Nina basezansi,

Mazila Mbolwane!

37 thoughts on “Izithakazelo zakwaMthethwa”

 1. ngyabonga ukuth sengikwazi ukusho izithakazelo zam ngimncane kangaks ngifunda u grade 8 kubakulekile ukuthi ngizazi

  Reply
 2. Omageza ngobisi, omavela, ondlebe zomdlwane, Dingiswayo inkosi ayiqedwa.BoNyambose,asime njalo sande sedlule nezihlabathi zolwandle.

  Reply
  • Siyabonga ngokusicobelela Dingiswayo! Mfolozi emnyama inketha baweli nabayiwelayo bayayiqokelela!

   Uthi bewazi nje ukuthi kulenkundla sinolwazi olunzulu ngamasiko esintu? Siphendula imibuzo esiyehlule abaningi. Thatha nje isiko lokulobola: Kulotsholelwani? Kulotsholwa ngamalini? Kulotsholwa ngezinkomo ezingaki? Kwenziwani uma kulotsholwa? Zonke izimpendulo zilapha: https://iafrika.org/ukulobola-isigaba-emshadweni-wesintu/ Ubuye phela Nyambose uzotapa ulwazi ngoba kulezizinsukwana ezilandelayo nje kuzophuma ulwazi olunzulu mayelana nezinkomo zamalobolo.

   Magaga onsibansiba!

   Reply
  • Siza ngokusazisa izithakazelo zakwaZiqubu ozaziyo, noma zingeziningi zimbalwa, khona abantu abakulenkundla nabo bezosiza ngabakwaziyo. Wena wazi kungabakwabani abakwaZiqubu?

   Reply
 3. # proudly Mthethwa. Asis’hlonipheni lesi sbongo siskhulise sande bo Godongwane. Nqanawe from Mkomaas (Kwa Dlangezwa)

  Reply
 4. Kunjalo bafowethu nodade kubonga thina oMthethwa onkonyane yenkosi cabanga nje mmmm Hlanga lezwe.uyezwa nje nawe uhlanga lezwe .boNyambose ngithi kini halala kithina bakwa Dingiswayo nina bakithi imina lona ngithi nje sime njalo.thatha miiiii thatha.lool waw nje sherm seniyongibamba lah 0797251112

  Reply
 5. ngiyabonga ukwazi izithakazelo zami kwazise ngashiwa abazali ngimncane ngangazi lutho ngazi.ngiyabonga Nyambose

  Reply
 6. Ngiyazigqaja Mageza ngobisi abanye begeza ngamanzi Jobs ngithinteni bo sazaneni bakithi 0739114005

  Reply
 7. UKube ngangingeMthethwa ngabe ngangiyini oHlangalezwe Mahlamba ngoBisi abany behlamba ngamanzi. Into engiyithanda ngesibongo sakithi sisuka kude kabi +_ 200AD maphakathi neAfrika isibongo esinesiqubulo ‘the one who rules’ . OMthethwa sesiyaye sibathole ngaphesheya kwezilwandle sebezibiza ngoLawrence nango Rule

  Reply
 8. wow yithi labor oNyambose bempela amakhosi okuqina
  asiphushe lento boNyambose yokuhlonipha lesisobongo Mthethwa.

  Reply
 9. Siyabonga kubobonke abasifundisa ngomlando wakithi. Impels ngingumtwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, kodwa angifuni ukungazi ngivelaphi. Ngiyabonga kakhu ngokuba uMthethwa, nokwazi imvelaphi yami

  Reply
 10. Kuyasithokozisa kakhulu ukuthi kubekhona abantu bakithi abazazi ngalendlela izithakazelo zakithi koNyambose. Kakhulu thina omkhulu nobaba bethu abadlula emhlabeni sisebancane kakhulu. Nime nje iNkosi inigcine kuze nizofundisa nabanye abantu bakithi izithakazelo zabo. Sibonga asiphezi

  Reply
 11. Bathethwa!. Abantu abaningi abazi ukthi inkosi iLembe lakhulela kithi, laqeqeshwa kithi, lelusa kithi, lafundiswa kithi ukweqathwa nokulwa izimpi. Ngakho abantu kumele basazi ukuthi empeleni singamakhosi impela. Ngenxa yokuthi inkosi uDingiswayo kwakungesiye umuntu wempi, yingakho wayidedela inkosi iLembe ukuba lihambe liyothatha ubukhosi balo kwaZulu. Akasho ukuthi ngoba naye eyinkosi kufanele ayombumbisa yena kwaZulu, kunalokho wamnika amabutho ayomlekelela. Lokho kukodwa kwabe kusho intobeko koka Dingiswayo. Nina Bogagane, nina bakaMbiya , Bathethwa!!

  Reply
  • Pinky Mthethwa(Emzingazi)
   nami kuyangibusisa ukuzazi ukuthi ngiyiNkonyane yenkosi,phela ngisho bona oDingiswayo abahle I’m very proud of my surname ngzoqikelela ukuthi sidumakahle njengoba sidumile

   Reply
 12. Ukuba ngibe ngu Mthethwa kungenza ngizizwe ngiyiqhawe, kwazise phela yithi oDingiswayo abalwela isizwe sakwa Zulu, sezihlulekile ezinye. Ngakhoke lokho kungenza ngizigqaje ngesibongo sami ngiphinde futhi ngiqikelele ukuthi ngiyasihlonipha kanjalo futhi nomhlaba usihloniphe, kwiyinselelo futhi kimi ukuthi isibongo sami ngisiqhube njalo siye phambili sidume kakhulu ukunakuqala. Kwinkolelo yami futhi ukuthi asikho isibongo esikhulu esidlula eskwa Mthethwa.

  Reply

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.