Amaphupho ngokukhanya nomlilo

Asho ukuthini amaphupho amayelana nokukhanya nomlilo? Lokhu kuhlanganisa umlotha, amakhandlela, ubumnyama, umlilo, ukukhanya, umetshiso, intuthu kanye namathoshi.

Leave a Reply