Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

4 thoughts on “Amaphupho ngendlu yotshani”

  1. Ngibingelele kubaphathi benkundla, ngethembe niyaphila.

    Bengicela ukubuza ukuthi umangiphuphe umuzi omkhulu ongathi ikhaya wakhiwe phezu kotshani obuluhlaza, ubiyiwe unegceke nje elikhu uzungezwe okanye uklakwe o rondavel abaningi kodwa abangakaqedwa ukufulelwa uphahla ngotshani kwenziwe ingxenye nje u Ronda ngamunye. Mhlawumpe bebe yisikhombisa noma shagalombili labo Ronda ngaphambi Jana kwawo umuzi.
    Ingabe kuchaza ukuthi lokho,

    Ngiyobonga.

    Reply

Leave a Reply