4 thoughts on “Amaphupho ngesicabucabu”

  1. Hleze mina sengiphuma eceleni mina anngiphuphi kodwa kulezinsuku ngihlaselwe ulwembu ebusweni ngathi ngingena endlini ebivaliwe isikhathi eside ngabe lokhu kuchaza okuthile kungabe kuchaza ini?

    Reply

Leave a Reply